Inner Team Compass

Model van Inner Team Compass

Het innerlijke kompas, het aloude symbool voor het aangeven van de koers, gebruiken wij voor het aangeven van elementen tot verbinding met jezelf, de ander en het team. Of je nu in een bedrijf werkt, of sporter bent. Het begint met jezelf en pas dan volgt het team.

Het model geeft richting aan het begeleidingsproces. Het is een spiegel van de individuele persoonlijke ontwikkeling. Het is niet zo dat je alle elementen van het model moet aflopen om te komen tot verbinding en daarmee tot resultaat. Ieder mens en ieder team is tenslotte uniek en doorloopt een ander proces.

In de trainingen met het Inner Team Compass (ITC) komen vele onderwerpen aan de orde. Rode draad is altijd: Verandering door Verbinding. Blijvende verandering.  We werken graag op locatie. Vanuit de visie dat dáár de verbinding moet ontstaan. Met de opdrachtgever, één op één en met het team.

Het Compass laat de verschillende invalshoeken zien, van waaruit we de training en coaching starten. Ieder mens is uniek dus ook de insteek zal steeds anders zijn. Eén ding hebben we gemeen. We hebben allemaal een blinde vlek, een valkuil en automatisch gedrag waar we onder druk invallen, de donkergrijze kern van dit model.