Inner Team Compass

Het innerlijke kompas, het aloude symbool voor het aangeven van de koers, gebruik ik voor het aangeven van elementen tot verbinding met jezelf, de ander en het team. Of je nu in een bedrijf werkt, of sporter bent. Het begint met jezelf.

Dit model geeft richting aan het begeleidingsproces. Het is een spiegel van de individuele persoonlijke ontwikkeling. Het is niet zo dat je alle elementen van het model moet aflopen om te komen tot verbinding en daarmee tot resultaat. Ieder mens en ieder team is tenslotte uniek en doorloopt een ander proces. In de trainingen met het Inner Team Compass (ITC) komen vele onderwerpen aan de orde. Rode draad is altijd: Verandering door Verbinding. Blijvende verandering en groei.

Onder druk val je snel terug op je autopilot.
 Ondanks je aangeleerde gedrag in trainingen val je wanneer je onder druk staat, op de werkvloer of op het sportveld, snel terug op je vertrouwde gedrag. Op de mat of het veld is dat vaak wat duidelijker dan achter een bureau, echter de essentie is hetzelfde. We hebben allemaal een blinde vlek, een valkuil en automatisch gedrag waar we onder druk invallen, de donkergrijze kern van dit model. Ik geloof in de kracht van begeleiding op locatie, juist in die situaties waar je onder druk staat. Door observatie leer ik jouw autopilot reactie herkennen en middels één op één gesprekken geef ik dit aan je terug. Observeren, herkennen, alternatief gedrag bespreken en trainen.

Verbinden met je schaduwkant. Ieder mens heeft een stuk van zichzelf waar hij minder tevreden over is. Pas als je dit herkent van jezelf, kun je ermee werken en heb je begrip voor dat deel bij anderen. Hierdoor ontstaat er verbondenheid met elkaar, waardoor het team groeit naar een beter resultaat. Misschien zelfs een resultaat waarvan je hiervoor nooit had gedacht dat het haalbaar is. Ik geef deze training samen met  Anita Tekamp .