Test jezelf

Test jezelf

Natuurlijk is ieder mens uniek. Je haalt het beste uit jezelf door zelfinzicht en persoonlijk leiderschap. Te leven en werken vanuit je kracht, vanuit eigenwaarde en zelfvertrouwen om zo gelukkig en succesvol te kunnen zijn.

MBTI helpt om inzicht te krijgen in jouw voorkeursstijlen. Het is een hulpmiddel in het bepalen van jouw persoonlijkheidstype en dus geen ‘wet’. Met MBTI probeer je jouw persoonlijkheidstype zo dicht mogelijk te benaderen. Met andere woorden, je persoonlijkheidstype is wat je aangeboren hebt meegekregen. En omdat je gaandeweg zoveel aanleert, is het soms lastig om het een van het ander te onderscheiden. MBTI wordt ook gebruikt in sport, het is wetenschappelijk gelinkt aan motorische en mentale stijlen. Op die manier is het te gebruiken voor de individuele talentontwikkeling.

De ingevulde vragenlijst is een zeer beknopte versie van de officiële MBTI vragenlijst. De kans dat de uitkomst afwijkt is daarmee groter aanwezig. Je kunt hier dus ook geen rechten aan ontlenen.

Om zo dicht mogelijk bij jouw type te komen adviseer ik je om de volledige officiële online vragenlijst van 88 vragen in te vullen, gevolgd door een coachgesprek.

Vragenlijst MBTI voor volwassenen
Kies het antwoord dat het best bij je past. Let op, de vragenlijst gaat uitsluitend over hoe je bent in je dagelijkse leven en de antwoorden moeten dus daarop betrekking hebben. Tenzij een specifieke situatie wordt omschreven. Soms passen allebei de antwoorden bij je, kijk dan wat het eerst bij je past of het eerst bij je opkomt. Sta niet te lang stil bij iedere vraag maar vul het wel ontspannen en rustig in.

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21